Klicka på texten med nivå ovan för att visa dagboken för respektive nivå.

För de utlärda callen länkas till beskrivningen på Taminations. Länkarna fungerar också tillsammans med Taminations-appen. Om ni inte har appen installerad och tittar på kursdagboken via telefon eller surfplatta rekommenderar vi att ni installerar den!

För information finns här länkar till dokument med den utlärningsordning som används. För nivåerna upp till Advanced är detta den oficella utlärningsordning som rekommenderas av Callerlab. För C1 är det ordningen föreslagen av SACT och för C2 är det en ordning som våra callers valt att använda (bygger på en ordning föreslagen av Clark Baker).