Mainstream

Därmed har hela Mainstream gåtts igenom utom Thar, Shoot the Star och Slip the Clutch. Dessa har nämligen gåtts igenom på Basic när denna grupp gick den nivån. Denna sida uppdateras inte längre.
2018-11-06
Nya call: Scoot Back; Recycle (endast från ocean wave)
2018-10-30
Nya call: Tag the Line; Half Tag; 3/4 Tag the Line
2018-10-23
Nya call: Dixie Style to an Ocean Wave; Spin Chain Thru
2018-10-16
Nya call: Slide Thru; Fold / Cross Fold
2018-10-09
Nya call: Spin the Top; Walk and Dodge
2018-10-02
Nya call: Centers In; Cast Off 3/4
2018-09-25
Nya call: Pass to the center; Single Hinge / Couples Hinge
2018-09-18
Nya call: Eight Chain Thru / Eight Chain 1, 2, 3, Etc
2018-09-11
Nya call: Cloverleaf; Turn Thru

Kursen börjar tisdag 11/9 kl 20.15