Mainstream

Alla call på Mainstream är nu genomgångna. Denna sida underhålls därför inte längre.
2017-11-07
Nya call: Scoot Back, Recycle (endast från Ocean Waves)
2017-10-31
Nya call: Tag the Line (In/Out/Left/Right), Half Tag
2017-10-24
Nya call: Dixie Style to an Ocean Wave, Spin Chain Thru
2017-10-17
Nya call: Slide Thru, Fold/Cross Fold
2017-10-10
Nya call: Spin the Top, Walk and Dodge
2017-10-03
Nya call: Centers In, Cast Off 3/4
2017-09-26
Nya call: Single Hinge/Couples Hinge
2017-09-19
Nya call: Turn Thru, Eight Chain Thru/Eight Chain 1, 2, 3 etc, Pass to the Center
2017-09-12
Nytt call: Cloverleaf

Kursen börjar tisdag 12/9 kl 18.30